depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of gawa
  Tagalog to English
 • Active Verb: gumawa

  English Definition: (verb) to do, to make, to work, to build

 • Gumawa ka ng laruan. (You make a toy.)
  source: Large Tagalog Dictionary
 • Active Verb: maggawa

  Passive Verb: gawain

  English Definition: (verb) to do, to make, to work, to build

 • 1) Maggawa tayo ng bahay-bahayan. (Let us build a playhouse.)
  2) Gawain mo na ang iyong gawaing-bahay. (Do your homework.)
  source: Large Tagalog Dictionary
  noun
 • manufacture [maniufácchur]
 • Gawâ; paggawâ
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • man [manúver]
 • Gawâ
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • labor [lébor]
 • Gawâ; trabaho
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • job [dchob]
 • Gawâ; trabaho
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • feat [fit]
 • Gawâ; yarì; kagagawán
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • deed [did]
 • Gawâ; título ó katibayan.
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • action [áccien]
 • Gawâ; kilos; galaw
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • act [act]
 • Gawâ; yarì; yugtô
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • toil [tóil]
 • Gawâ; pagod; pagal; hirap
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • work [wœrk]
 • Gawâ; trabaho; yarì; kathâ
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word