depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of kalabisan
  Tagalog to English
  adj
 • needless [nídles]
 • Kalabisán; walang kabuluhan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
  noun
 • residuum [risídiuœm]
 • Kalabisan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • redundance [ridúndans]
 • Kalabisan; kasaganaang lubhâ
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • luxury [lúcsiuri]
 • Libog; kahalayan; kalabisan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • intemperance [intémperans]
 • Kalabisán; kayamuan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • exorbitance [eczórbitans]
 • Kalabisan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • excess [ecsés]
 • Kalabisán; kahigitan; labis
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • superfluity [siuperfliúiti]
 • Kalabisan; pagkakalalò
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word