depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK RL RM RN RO RP RQ RR RS RT RU RV RW RX RY RZ
defDictionary definitions that start with: R
rutilusrutilus rutilusrutinrutland
rutledgeruttedrutterrutterkin
ruttierruttishruttlerutty
rutyleneruvettus pretiosusruwedarv
rwandarwanda francrwandanrwandese republic
ryarya rugryalrydberg
rydberg constantrydberg unitrydberg's penstemonryder
ryerye breadrye ergotrye grass
rye whiskeyrye whiskyryegrassryenda
rynchopidaerynchopsryndryot
rypophagousrypticusrysrysh
rysimeterrythrytinaryukyu islands
ryukyuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55