depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of ibukod
  Tagalog to English
  verb
 • isolate [ísolet]
 • Ilayô; itiwalag; ibukod
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • expel [ecspél]
 • Ilabas; iwaksí; Ibukod
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • exclude [ecscliúd]
 • Ibukod; ihiwalay
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • except [ecsépt]
 • Itangì; ibukod
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • detach [ditátch]
 • Ihiwalay; ibukod; maglagay ng pulutong ng kawal na handâ sa labanan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • debar [díbar]
 • Ihiwalay; ibukod
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • seclude [sicliúd]
 • Ilayô; ihiwalay; ibukod
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • separate [séparet]
 • Ihiwalay; ibukod; kalasín; itiwalag
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • sever [séver]
 • Hugutin; ihiwalay; ibukod
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word