depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of bukod
  Tagalog to English
 • Active Verb: bumukod

  Passive Verb: ibukod

  English Definition:
  1) to separate from -- BUMUKOD (verb)
  2) to set apart -- MAGBUKOD, IBUKOD
  3) besides, in addition to (conj)

 • 1) Bumukod na siya sa amin. (He separated from us.)
  2) Ibukod mo ang para kay Jose. (Set aside what is for John.)
  3) Kasama rin niya ang kanyang mga anak bukod sa kanyang asawa. (His child was with him in addition to his wife.)
  source: Large Tagalog Dictionary
  adj
 • private [práivet]
 • Lihim; lingid; bukod; hiwalay
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • particular [partíkiular]
 • Bukod; tangì
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • individual [indivídiual]
 • Bukod; sarili; nag-iisá
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • extra [écstra]
 • Bukod; dagdag.
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • discrete [discrít]
 • Hiwalay; bukod
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
  adv
 • asunder [asánder]
 • Hiwalay; bukod; tangì
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • aside [asáid]
 • Sa tabí; sa tagiliran; bukod
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • apart [apárt]
 • Bukod; hiwalay
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
  noun
 • exception [ecsépcien]
 • Bukod; pamumukod
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word