depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of yaman
  Tagalog to English
 • English Definition: (noun) /ka-- --an/ (KAYAMANAN) treasure; wealth; riches

 • source: Large Tagalog Dictionary
 • English Definition: (adj) /ma--/ rich; wealthy

 • source: Large Tagalog Dictionary
  noun
 • riches [riches]
 • Yaman; kayamanan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • pelf [pelf]
 • Salapî; yaman
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • assets [ásets]
 • Yaman; boong kahalagahan ng pag-aarì ó tinatangkilik
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • opulence [ópiulens]
 • Yaman; kayamanan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • fund [fand]
 • Salapî; yaman; puhunan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • treasure [trésiur]
 • Yaman; kayamanan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • wealth [welz]
 • Yaman; kayamanan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word