depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of tanawín
  Tagalog to English
  adj
 • sightly [sáitli]
 • Tánawin; maganda
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • tawdry [tódri]
 • Tánawin; maningning
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
  noun
 • prospect [próspect]
 • Tánawin
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • perspective [perspéctiv]
 • Tánawin
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • landscape [lándskep]
 • Tánawin
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • camera [cámera]
 • Panguha ng retrato; tánawin; ibp
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • view [viu]
 • Tánawin; Tingin
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • vista [vista]
 • Tánawin
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
  verb
 • prospect [próspect]
 • Tanawín
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • descry [discrái]
 • Tumanaw; tanawin
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • view [viu]
 • Tanawín; tignan; masdan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word