depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of bata
  English to English
  noun
 • a Chadic language spoken south of Lake Chad
 • source: WordNet 3.0
  Tagalog to English
 • Active Verb: magbata

  Passive Verb: batain

  English Definition:
  1) nightgown, robe (noun)
  2) young (adj)
  3) to endure, to tolerate, to bear, to suffer (verb)

 • Kailangan magbata ng hirap ang aking magulang para sa aking kinabukasan.(My parents had to endure hardships for my future.)
  source: Large Tagalog Dictionary
  adj
 • young [yoúng]
 • Batā; binatā
  source: Diccionario Ingles-Espaņol-Tagalog
  noun
 • lad [lad]
 • Batā; bataan
  source: Diccionario Ingles-Espaņol-Tagalog
 • infant [ínfant]
 • Batā; sanggol
  source: Diccionario Ingles-Espaņol-Tagalog
 • chit [chit]
 • Batā; supling; pekas
  source: Diccionario Ingles-Espaņol-Tagalog
 • child [cháild]
 • Batā; anák
  source: Diccionario Ingles-Espaņol-Tagalog
Nearby Word