depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of máuna
  Tagalog to English
  verb
 • proceed [prosíd]
 • Magpatuloy; magtuloy; mangulo; máuna; sumulong
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • outstrip [autstríp]
 • Máuna
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • outride [autráid]
 • Máuna; isa pátulinan ng pangangabayo
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • outgo [autgó]
 • Lumangpas; máuna
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • forego [forgó]
 • Manguña; máuna
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word