depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of mahinhin
  Tagalog to English
  adj
 • ladylike [lédi-laik]
 • Mahinhin; maselang; parang babae
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • decorous [décorœs]
 • Mapitagan; mahinhin
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • considerate [consíderet]
 • Mapagwarì; mabait; mahinahon; mahinhin
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • sober [sóber]
 • Mahinahon; mahinhin; mabait
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • bashful [báshful]
 • Mahihiyain; matatakutín; mahinhin
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word