depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of mahabag
  Tagalog to English
  verb
 • pity [píti]
 • Maawà; mahabag; manghinayang
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • indulge [indáldch]
 • Kumalingâ; magkaloob; mahabag
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • condole [condól]
 • Makidamdam; makidalamhatì; makiisang loob sa damdamin; mahabag; maawà
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • compassionate [compácienet]
 • Maawà; mahabag
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • commiserate [comízœret]
 • Mahabag; maawa
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • sympathize [símpazais]
 • Makidamdam; makidamay; mahabag
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • yearn [yirn]
 • Mahabag; maawà
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word