depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of mabisà
  Tagalog to English
  adj
 • powerful [páwerful]
 • Makapangyarihan; mabisà
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • intense [inténs]
 • Masinsín; mabisà; masidhî
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • efficient [efícient]
 • Nakagagawâ; mabisà
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • efficacious [efikéciœs]
 • Mabisà; mabagsik; masidhî
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • effectual [efécchiwal]
 • Mabisá; masidhî
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • effective [eféctiv]
 • Mabisa; mabagsik; masidhî; masigla; kasalukuyan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • active [áctiv]
 • Masikap; mabisà
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • vigorous [vígorœs]
 • Malakas; matibay; masigla; mabisà
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
  noun
 • virtuous [vérchiuœs]
 • Banal; mabisà
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word