depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of maawain
  Tagalog to English
  adj
 • propitious [propíciœs]
 • Maawain; mahabagin; mabuting pagkakataon
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • merciful [mérsiful]
 • Mahabagin; maawaín
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • magnanimous [magnánimæs]
 • Magandang kalooban; mahabagin; maawain
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • humane [jiumén]
 • Maawain; mahabagin
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • hospitable [jóspitabl]
 • Mapagpatuloy; maawain; magandang loob
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • gentle [dchéntl]
 • Mahinahon; mabait; mahábagin; maawain
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • compassionate [compácienet]
 • Mahabagin; maawaín
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • clement [clément]
 • Mahabagin; maawain
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • charitable [cháritabl]
 • Mahabagin; maawain; magandang-loob; mapaglimos
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • sympathetic [simpazétic]
 • Magaan ang dugô; maawain; madamayín
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • benign [bináin]
 • Maamong-loob; maawain; mahabagin
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word