depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of lipat
  Tagalog to English
 • Active Verb: lumipat

  English Definition: (verb) to transfer; to move to another place

 • Lumipat na ba kayo sa inyong bagong bahay (Did you already move to your new house)
  source: Large Tagalog Dictionary
 • Active Verb: maglipat

  Passive Verb: ilipat

  English Definition: (verb) to transfer (something); to move (something) to another place

 • 1) Tulungan natin maglipat sina Sheila at Rhoda ng gamit. (Let us help Sheila and Rhoda move their things.)
  2) Ilipat mo sa ibang tasa ang sabaw. (Transfer the soup to another bowl.)
  source: Large Tagalog Dictionary
Nearby Word