depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of labo
  Tagalog to English
 • Active Verb: lumabo

  English Definition: (adj) /ma--/ (malabo) unclear, vague, hazy(verb) to become blurred

 • Lumabo ang kanyang paningin. (His vision became blurred.)
  source: Large Tagalog Dictionary
  noun
 • obscuration [obskiurÚcion]
 • Dilim; kadiliman; lab˛; kalabuan
  source: Diccionario Ingles-Espa˝ol-Tagalog
 • intricacy [Ýntrikesi]
 • Gulˇ; lab˛; sikot; abala; hirap
  source: Diccionario Ingles-Espa˝ol-Tagalog
 • impurity [impi˙riti]
 • Lab˛; dumÝ; kawalan ng kawagasan
  source: Diccionario Ingles-Espa˝ol-Tagalog
 • dark [darc]
 • Lab˛; dilÝm
  source: Diccionario Ingles-Espa˝ol-Tagalog
 • umber [Úmber]
 • Lab˛; dilÝm
  source: Diccionario Ingles-Espa˝ol-Tagalog
 • umbrage [Úmbredch]
 • Lab˛; dilÝm
  source: Diccionario Ingles-Espa˝ol-Tagalog
Nearby Word