depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of kalaban
  Tagalog to English
  adj
 • averse [avérs]
 • Salungat; salangsang; katalo; kalaban
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • opposite [óposit]
 • Kalaban; kasalungát; salangsang; katapát
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • opponent [opónent]
 • Kalaban; katalo
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • inimical [inímical]
 • Kalaban; kaaway
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • cross [cros]
 • Kalaban; katalo; galít; mabigat ang loob; masamâ ang loob
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • contradictory [contradíctori]
 • Kataló; kalaban
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • contestant [contéstant]
 • Nakikipagtalo; nakikipagpungyagî; kalaban
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
  noun
 • rival [ráival]
 • Kaagawán; kalaban
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • opponent [opónent]
 • Kalaban; nakikipagtalo
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • antagonist [antágonist]
 • Kaagawan; katalo; kalaban
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • foe [fo]
 • Kalaban; kaaway; katalo
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • fiend [find]
 • Kaaway; kalaban; demonyo
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • enemy [énimi]
 • Kaaway; kaalit; kalaban; kagalit; katalo
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • contradiction [contradíccion]
 • Kataló; kalaban; sumáng
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • contendent [conténdent]
 • Kalaban; kaaway; katalo
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • adversary [ádverseri]
 • Kalaban; katalo; kabanggà; katunggalî.
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • competitor [compétitœr]
 • Kapunyagî; katálo; kalaban
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word