depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of kaguló
  Tagalog to English
  noun
 • rummage [rámedch]
 • Kaguló
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • riot [ráiot]
 • Kaguló; kaingay; sigalot
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • racket [ráket]
 • Raketa ó panghampas ng bola; guló; kaguló; kaingay
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • pother [pódzer]
 • Kagulo; kaingáy
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • panic [pánic]
 • Kaguló; sindak; kakilabután
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • outcry [áutcray]
 • Alingawngaw; ingay; kagulo; hiyawan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • noisiness [nóisines]
 • Ingay; hugong; kaguló
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • misrule [misriúl]
 • Kagulo; kawalán ng ayos
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • huddle [jadl]
 • Bunton; kaguló
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • din [din]
 • Hugong; tunog; kagulo; ingay
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • bustle [bæsl]
 • Kaingáy; kaguló; higing; alingawngaw
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • broil [bróil]
 • Kagulo; kaingay; away
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • bluster [blástær]
 • Ingay; kaingáy; guló; kaguló; kahambugan; kayabangan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • scuffle [skafl]
 • Away; babag; kaingay; kaguló
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • sedition [sidícion]
 • Panghihimagsik; guló; kagulo; pag-aalsá
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • tumult [tiúmult]
 • Kaguló; kaingay
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • turmoil [tármoil]
 • Kaguló; guló
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • uproar [ápror]
 • Kaguló; kaingáy
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word