depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of kaban
  Tagalog to English
 • English Definition: (noun) a measure of PALAY, a sack, a cavan

 • source: Large Tagalog Dictionary
  noun
 • locker [lókœr]
 • Aparador; baul; kaban
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • ark [arc]
 • Malaking sasakyan; kabán
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • herd [jerd]
 • Kawan; kában
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • flock [floc]
 • Kawan; kaban; pulutong; bunton ng tao; karamihan ng tao
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • drove [drov]
 • Kawan; kában; bunton ng tao; karamihan ng tao
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • cluster [clástœr]
 • Kumpol; pilíng; kawan; kában; pulutong; bunton
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • chest [chest]
 • Dibdib; kaban; kahon
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • bushel [búshel]
 • Kabán
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • trunk [trank]
 • Punò (ng pananím); baúl; kaban
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • bevy [bévi]
 • Kawan; kában
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word