depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ
defDictionary definitions that start with: B
boxyboyboy orator of the platteboy scout
boy scoutsboy scouts of americaboy wonderboy's-play
boyaboyarboyauboyax
boycottboycotterboycottismboydekin
boyerboyfriendboyhoodboyish
boyishlyboyishnessboyismboykinia
boykinia elataboykinia occidentalisboyleboyle's law
boylikeboyneboys-and-girlsboysenberry
boysenberry bushboytrosebozabozeman
bozobphbpibpm
bpsbrbrabrabancon griffon
brabantinebrabblebrabblementbrabbler
braccatebracebrace and bitbrace oneself for
brace upbrace wrenchbracedbracelet
bracelet woodbracerbracerobraces
brachbrachelytrabrachiabrachial
brachial arterybrachial plexusbrachial veinbrachiata
brachiatebrachiationbrachinusbrachiocephalic vein
brachioganoidbrachioganoideibrachiolariabrachiopod
brachiopodabrachiopodousbrachiumbrachman
brachycatalecticbrachycephalicbrachycephalismbrachycephaly
brachyceralbrachychitonbrachychiton acerifoliusbrachychiton australis
brachychiton populneusbrachychiton rupestrisbrachycomebrachycome iberidifolia
brachycranialbrachycranicbrachydactyliabrachydactylic
brachydactylousbrachydactylybrachydiagonalbrachydome
brachygrapherbrachygraphybrachylogybrachypinacoid
brachypterabrachypteresbrachypterousbrachystegia
brachystegia speciformisbrachystochronebrachytypousbrachyura
brachyuralbrachyuranbrachyurousbracing
brackbrackenbracketbracket creep
bracket fungusbracket outbracketed blennybracketing
brackishbrackishnessbrackybract
bracteabractealbracteatebracted
bracteolatebracteolebractlessbractlet
bradbrad-awlbradawlbradbury
bradfordbradleybradley methodbradley method of childbirth
bradley's spleenwortbradoonbradstreetbrady
bradycardiabradypodidaebradypusbradypus tridactylus
braebragbragabrage
braggbraggadociobraggardismbraggart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75