depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of hawa
  Tagalog to English
 • Active Verb: manghawa

  Passive Verb: hawahan

  English Definition: (noun) infection (adj) /nakaka--/ (nakakahawa) contagious(verb) to infect, to contaminate another, to stain

 • 1) Huwag mo kaming hawahan ng iyong sipon. (Don't infect us with your colds.)
  2) Huwag kang manghawa ng iyong sakit. (Don't you infect others with your illness.)
  source: Large Tagalog Dictionary
  noun
 • infection [infécciœn]
 • Hawa; pagkahawa
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • contagion [contédchen]
 • Hawa; pagkahawa
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word