depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of daan
  Tagalog to English
 • English Definition: (num) a unit of hundred

 • Isang daan (one hundred)
  , dalawang daan (two hundred)
  ...
  source: Large Tagalog Dictionary
 • English Definition: (noun) road, street, way

 • Saan ang daan papuntang bayan (Which is the way to the city)
  source: Large Tagalog Dictionary
 • Active Verb: magdaan

  Passive Verb: idaan

  English Definition: (verb) to drop something by

 • 1) Magdaan ka ng bigas sa amin mamaya. (Bring some rice to our place later.)
  2) Idaan mo ang bigas sa amin mamaya. (Bring the rice to our place later.)
  source: Large Tagalog Dictionary
 • Active Verb: dumaan

  English Definition: (verb) to pass by

 • Dumaan ka mamaya sa bahay. (You pass by the house later.)
  source: Large Tagalog Dictionary
  noun
 • route [ráut]
 • Daan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • road [rod]
 • Daan; lansangan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • path [paz]
 • Landas; daan; dáanan; bakás
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • pass [pas]
 • Hakbang; lakad; landas; daan; pases; pahintulot
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • access [acsés]
 • Pag-ábot; paglapit; daan; dagdag
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • street [strít]
 • Daan; lansangan; kalye
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • transit [tránsit]
 • Pagdaraan; pagdaan; daan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • way [we]
 • Daan; lansangan; landas
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word