depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of agap
  Tagalog to English
 • Active Verb: umagap

  Passive Verb: agapan

  English Definition:
  1) promptness, quickness (noun)
  2) prompt, punctual, quick (adj)
  3) to anticipate, to watch for something, to make sure that one gets it, take advantage of something by being early or prompt

 • 1) Maagap si Basilio sa pagdating sa trabaho. (Basilio is punctual at work.)
  2) Agapan mo ang mga sariwang gulay sa palengke. (Get to the market early to get the fresh vegetables.)
  3) Inagapan niya ang mga sariwang isda sa palengke kaninang madaling
  source: Large Tagalog Dictionary
  noun
 • prevention [privéncion]
 • Páuna; paalala; agap
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • precocity [pricóciti]
 • Agap; aga
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • outlook [áutluk]
 • Ingat; agap; tanaw
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • anticipation [antisipécien]
 • Agap; páuna
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word