depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of bawas
  Tagalog to English
 • Active Verb: magbawas

  Passive Verb: ibawas

  English Definition: (verb) to lessen, to remove (something) from

 • 1) Magbawas ka ng kaunting kanin sa plato. (Lessen some of the rice on the plate.)
  2) Ibawas mo ang bayad ko sa utang ko sa iyo. (Deduct this payment from what I owe you.)
  source: Large Tagalog Dictionary
  noun
 • reduction [ridáccion]
 • Bawas; awás; pagbabawas
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • drawback [dróbec]
 • Bawas; bawas sa singil ng aduana
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • discount [díscaunt]
 • Bawas; kulang
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • deduction [didáccien]
 • Bawas
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • decrease [dicrís]
 • Bawas; kulang
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • abatement [abétment]
 • Pagkábabâ; bawas
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • subtraction [sabtráccion]
 • Bawas
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word