depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of sálitaan
  Tagalog to English
  noun
 • proviso [prováiso]
 • Pag-iingat; sálitaan; káyarian
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • parley [párle]
 • Panayam; sálitaan; úsapan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • parlance [párlans]
 • Sálitaan; pag-uusap
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • interview [ínterviu]
 • Tagpuan; pagkikita; panayam; sálitaan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • interlocution [interlokiúcion]
 • Sálitaan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • intercourse [íntercors]
 • Sálitaan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • covenant [kóvenant]
 • Tipan; káyarian; kásunduan; sálitaan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • converse [cónvœrs]
 • Sálitaan; úsapan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • conversation [convœrséciœn]
 • Sálitaan; úsapan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • contract [contráct]
 • Káyarian; kásunduan; sálitaan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • conference [cónfœrens]
 • Panayam; sálitaan; úsapan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • compromise [cómpromaiz]
 • Sálitaan; tipán; pangakò; kumpromiso
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • colloquy [cólocui]
 • Sálitaan; satsatan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • chat [chat]
 • Satsatan; sálitaan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • stipulation [stipiulécion]
 • Káyarian; kásunduan; sálitaan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • talk [tok]
 • Sálitaan; pag-uúsapan; satsatan
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • term [term]
 • Hanggá; hangganan; sálitaan; káyarian
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word