depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of pagkawalâ
  Tagalog to English
  noun
 • evanescence [evanésens]
 • Pagkawalâ
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • disappearance [disapírans]
 • Pagkawalâ
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • deprivation [deprivécien]
 • Pagkakabawà; pagbabawà; pagkawalâ
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • consumption [consémcion]
 • Pagkaubos; pagkawalâ; sakit na pagkatuyô; ítika
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • stray [stré]
 • Pagkawalâ; pagkakaligaw
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word