depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of pagkakilala
  Tagalog to English
  noun
 • recognition [recognícion]
 • Pagkakilala; paghakalatâ; pagkáalala
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • knowledge [nóledch]
 • Kaalaman; pagkakilala; pagkatalós
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • identity [aidéntiti]
 • Pagkakilala
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • familiarity [familiariti]
 • Pagkakilala; pagkatalastas; pagkakasi; pagkasanay
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • cognizance [cógnizans]
 • Kaalaman; pagkakilala; sagisag
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • acquaintance [acuéntans]
 • Pagkakilala
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word