depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of mayabang
  Tagalog to English
  adj
 • huffish [jéfish]
 • Hambog; mayabang; walang galang
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • haughty [jóti]
 • Hambog; palalò; mayabang
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • conceited [consíted]
 • Mapaglirip; mayabang; hambog
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • boastful [bóstful]
 • Hambog; mayabang; mapagparangalán
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • vainglorious [venglóriœs]
 • Hambog; mayabang
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
  noun
 • hector [jéctor]
 • Hambog; mayabang
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • braggart [brágart]
 • Hambog; mayabang
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • bouncer [báuncer]
 • Mayabang
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • vaunter [vónter]
 • Hambog; mayabang; palaló
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word