depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of maingat
  Tagalog to English
  adj
 • aware [euér]
 • Maingat; nakatanod
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • regardful [rigárdful]
 • Taimtim; taos sa loob; maingat
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • prudential [prudéncial]
 • Mabait; mahinahon; maingat
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • prudent [prúdent]
 • Mabaít; mahinahon; maingat
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • provident [próvident]
 • Maingat; maagap; mabait
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • precautionary [pricociéneri]
 • Maingat
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • painstaking [pénsteking]
 • Masipag; walang pagod; maingat
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • attentive [aténtiv]
 • Maingat; taimtim
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • observing [obsérving]
 • Maingat
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • modest [módest]
 • Mapitagan; maingat; mabait; mabini
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • mindful [máindful]
 • Maingat; mabait
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • heedful [jídful]
 • Maingat; mabait
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • guarded [gárded]
 • Malihim; maíngat
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • alert [alért]
 • Maingat; maagap; handâ
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • earnest [írnest]
 • Masikap; maalab; maningas; masipag; maingat
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • deliberate [delíbæret]
 • Maingat; mabait
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • chary [chári]
 • Maingat; maimót
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • cautious [cócies]
 • Maingat; mabait
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • careful [kérful]
 • Maingat; makalingâ
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • sedulous [sédiulœs]
 • Masipag; masikap; maingat
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • solicitous [solísitœs]
 • Masikap; masipag; maingat; makalingâ
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • vigilant [vídchilant]
 • Maingat
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • wakeful [wékful]
 • Gisíng; maingat
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • wary [wári]
 • Maingat; mabait; handâ
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • watchful [wátchful]
 • Maingat; maagap
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • wistful [wístful]
 • Maingat
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
  adv
 • deliberately [dilíbæretli]
 • Maingat; mabait
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word