depinisyon kahulugan
Browse Dictionary Definitions  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
doc Definition of magbuyó
  Tagalog to English
  verb
 • protrude [protriúd]
 • Magtulak; magsulong; magbuyó; magbudlong
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • propel [propél]
 • Magtulak; magbuyó
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • pit [pit]
 • Magsilid sa butas; magbaón sa hukay; magbuyó; mag-udlóng
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • persuade [persuéd]
 • Humikayat; umakít; mag-udyok; magbuyó
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • arouse [eráus]
 • Gumising; pumukaw; magbuyó; umudyok; sumulsol
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • instigate [ínstiguet]
 • Magbudlong; magbuyó; umudyok
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • incite [insáit]
 • Humalina; magbuyó; mag-udyok
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • impel [impél]
 • Mamilit; magbuyó; magudyok
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • imbue [imbiú]
 • Magbuyó; mag-udyok
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • excite [ecsáit]
 • Magbuyó; mag-udyok; pumukaw
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • egg [eg]
 • Magbuyó; mungkahiin
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • drift [drift]
 • Mag-udyok; magbuyó; magbunton
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • dissuade [disuéd]
 • Mag-udyok; magbuyó
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • actuate [ácchiuet]
 • Mag-udyok; magbuyó; magsagawâ
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • abet [abét]
 • Umayon; magbuyó
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
 • stimulate [stímiulet]
 • Magbuyó; mag-udyok
  source: Diccionario Ingles-Español-Tagalog
Nearby Word